کنفرانس سالانه بنیاد پژوهشهای زنان ایران – از ۱۵ تا ۱۷ ژوئن در کمبریج / آمریکا

گفتمان دو نسل

کنفرانس ۲۰۱۲ بنیاد پژوهشهای زنان ایران

کمبریج، امریکا ۱۵ تا ۱۷ژوئن


آیا دوباره باغچه ها را بنفشه خواهم کاشت؟و شمعدانی ها را

در آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت؟

فروغ فرخزاد

گفتمان دو نسل

کنفرانس سالانه بنیاد پژوهشهای زنان ایران پس از ۲۳ سال، برای گفتمان دو نسل، به شهر کمبر یج باز می گردد.

این بذریست که برای شکوفایی صداهایمان میکاریم. در کنفرانس ۲۰۱۲ بنیاد پژوهشهای زنان ایران، برای پر بار شدن این گفتمان به ما بپیوندید.

محل: دانشگاه تکنولوژی ماساچوست، شهر کمبریج، امریکا

تاریخ: ۲۵ تا ۲۷ ماه خرداد سال ۱۳۹۱

کنفرانس ۲۰۱۲ بنیاد پژوهشهای زنان ایران ۱۵-۱۷ Juni

برنامه کنفرانس:

Flyerwithflower

http://iwsf2012.org/call_performers.html

Tags: , ,