اطلاعیه برگزاری سمینار سراسری سالانه‌ی تشکل­های زنان و زنان دگر و هم­جنس­گرای ایرانی در آلمان در سال ٢٠١۴ در فرانکفورت

اطلاعیه شماره یک ٢٨ مارس ٢٠١٣

زناان عزیز،

با خوشحالی اعلام می داریم که سمینار سراسری سالانه‌ی تشکل­های زنان و زنان دگر و هم­جنس­گرای ایرانی در آلمان در سال ٢٠١۴ در فرانکفورت برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری: ٢۴ تا ٢۶ ژانویه ٢٠١۴

مکان:

Haus der Jugend Frankfurt

Deutschherrnufer 12

60594 Frankfurt am Main

برای ما مایه شادی است که میزبان این سمینار هستیم و از هم اکنون از شما برای شرکت در سمینار دعوت به عمل می‌آوریم.

در نامه های آتی ما، شما از جزئیات این سمینار بیشتر آگاه خواهید شد.

گروه برگزار کنندۀ سمینار

با پشتیبانی شبکه سراسری همکاری زنان ایرانی (شبکه)

Tags: , ,

مطالب مرتبط: