برنامه ی سمینار سراسری زنان ایرانی هانوفر – هیجده تا بیست ژانویه ٢٠١٣

برنامه ی سمینار سراسری زنان ایرانی

هانوفر – هیجده تا بیست ژانویه ٢٠١٣

برنامه ی سمینار سراسری سالانه‌ی تشکل­های زنان و زنان دگر و هم­جنس­گرای ایرانی در آلمان ـ هانوفر

جمعه ۱۸ ژانویه ۲۰۱۳

- ۱۴،۰۰ نام نویسی و تقسیم اتاقها

- ۱۸،۰۰ شام

- ۱۹،۰۰ خوش آمد گویی و گشایش سمینار

- ۱۹،۳۰ شعر خوانی

مانا آقایی

- ۲۰،۰۰ نقد فمینیستی دیالوگ بین زنان ایرانی در تبعید

:میز گرد

میهن روستا

پروین شهبازی

منیره کاظمی

مهشید پگاهی

میترا تهامی

ناهید نصرت

—–

شنبه ۱۹ ژانویه ۲۰۱۳

- ۷،۰۰ – ۸،۴۵ صبحانه

- ۸،۰۰ – ۸،۴۵ نام نویسی

- ۹،۰۰ – ۹،۴۵ رابطه زبان با اندیشه و جنسیت

سرور صاحبی

- ۹،۴۵ – ۱۰،۳۰ پرسش و پاسخ

- ۱۰،۳۰ – ۱۱،۱۵ از اتاقی از آن خود تا میدانی از آن خود

نیلوفر شید مهر

- ۱۱،۱۵ – ۱۲،۰۰ پرسش و پاسخ

- ۱۲،۰۰ – ۱۳،۰۰ ناهار

- ۱۴،۰۰ – ۱۵،۰۰ زبان و خشونت

منیره برادران و شورا مکرمی

- ۱۵،۰۰ – ۱۶،۰۰ پرسش و پاسخ

- ۱۶،۰۰ – ۱۶،۳۰ تنفس

- ۱۶،۳۰ – ۱۸،۳۰ گروه های کاری

- ۱۸،۳۰ – ۱۹،۴۵ شام

- ۲۰،۱۵ – ۲۰،۴۵ برنامه هنری

شریفه شاهزیدی (سنتور )

طاهره اصغری (رقص )

مونیکا هرمن (ویلونسل)

جشن زنان

—–

یکشنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۱۳

- ۷،۰۰ – ۸،۴۵ صبحانه

- ۸،۰۰ – ۸،۴۵ نام نویسی

- ۹،۰۰ – ۱۰،۳۰ شعر سپید و رابطه اش با زبان زنان

الهه علیزاده

کتاب خوانی، مشعل حریر

هنر و زن، محبوبه مقصمدی

- ۱۰،۳۰ – ۱۱،۱۵ پرسش و پاسخ

- ۱۱،۱۵ – ۱۲،۳۰ پیشنهادات و انتقادات

- ۱۲،۳۰ – ۱۳،۰۰ ناهار

به امید دیدار در سمینار بعدی

برای دریافت بروشور سمینار اینجا را کلیک کنید:
PDF - 301.9 kb

BrochureSeminarZanan2013

Tags: , ,

مطالب مرتبط: