نامه‌ی شماره‌ی دو : سمینار سراسری سالانه‌ی تشکل های زنان و زنان دگر و هم جنس گرای ایرانی در آلمان ـ هانوفر

دوستان عزیز

ما زنان همایشی خوشحالیم که بار دیگر با شما زنان در هانوفر گرد هم می آییم و سمیناری را برگزار می کنیم. سمیناری که گوشه‌ای از تلاش ها و مبارزات سی و اندی ساله‌ی زنان ایرانی را که به نقاطی از این دنیا پرت شده اند، بازتاب دهد. تلاش هایی که به شکل های گوناگون ادامه‌ی هستی ما زنان را در فرار و تبعید هم راه با چالش های فکری و کنش گری بیان کرده است و ما توانسته ایم هم واره تارها را باهم ببافیم. از این رو درون‌مایه‌ی زیر را برای سمینار سال ۲۰۱۳ برگزیدیم.

جنسیت ـ زبان ـ اندیشه ـ قدرت

ـ رابطه‌ی اندیشه و زبان

ـ زبان و قدرت

ـ زبان، هنر و ادبیات

از زنان و لزبین های عزیز که مایل به سخن رانی یا ارایه کار هنری در این سمینار هستند، می خواهیم که موضوع خود را تا ماه سپتامبر ۲۰۱۲ به ایمیل و یا آدرس پستی زیر بفرستند. امیدواریم که از دوستان عزیز پاسخ هایی پرشور دریافت کنیم و از همه ی شما عزیزان می خواهیم که این فراخوان را به دوستان و آشنایان خود برای اطلاع رسانی بیشتر برسانید.

ایمیل تماس: frauenseminar2013@yahoo.de

آدرس پستی:

Frauen Tribunal e.V.; Zur Bettfedernfabrik 3;30451 Hannover

محل برگزاری سمینار:

Jugendherberge

Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 1

30169 Hannover

کمیته‌ی برگزاری سمینار ۲۰۱۳

Tags: , ,

مطالب مرتبط: