برنامه سمینار سراسری سالانه‌ی تشکل­های زنان و زنان دگر و هم­جنس­گرای ایرانی در آلمان

برنامه سمینار سراسری سالانه‌ی تشکل­های زنان و زنان دگر و هم­جنس­گرای ایرانی در آلمان

٢۴ تا ٢۶ ژانویه ٢٠١۴، فرانکفورت، خانه جوانان

موضوع سمینار: دادخواهی، مسئولیت شهروندی و تجربه زنان

سخنرانان:

جمعه ٢۴ ژانویه: الهه امانی

شنبه ٢۵ ژانویه: پژاره حیدری، پرستو فروهر، پروین ثقفی و شادی صدر

و برنامه هنری با شرکت گلرخ جهانگیری و پویه قهرمانی

یکشنبه ٢۶ ژانویه: بحث و ارزیابی جمعی پیرامون موضوع سمینار

از زنانی که مایل به شرکت در تمام برنامه های سمینار هستند، خواهش می کنیم تا ١٠ دسامبر پول را به حساب زیر واریز کنند:

Iranisches Frauennetzwerk in Deutschland (shabakeh)

Konto Nr.: 6003498200

BLZ: 430 609 67

GLS Bank, Bochum, Germany

هزینه سمینار برای

سه روز با اقامت و غذا: ٨۵ یورو

سه روز با غذا و بدون جاى خواب: ٣۵ یورو

شنبه: ورودی و غذا: ٢٠ یورو

جمعه و یکشنبه با ورودی و غذا: هر روز ١٠ یورو

آدرس تماس ما:

frauenseminar2014@gmail.com

گروه برگزار کنندۀ سمینار (با پشتیبانی شبکه سراسری همکاری زنان ایرانی و جمعی از زنان فعال فرانکفورت)

نوامبر ٢٠١٣

Tags: , , ,

مطالب مرتبط: