گفتمان دو نسل / کنفرانس ۲۰۱۲ بنیاد پژوهشهای زنان ایران/ کمبریج، امریکا

آیا دوباره باغچه ها را بنفشه خواهم کاشت؟

و شمعدانی ها را

در آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت؟

فروغ فرخزاد

***********************************************************************************

کنفرانس سالانه بنیاد پژوهشهای زنان ایران پس از ۲۳ سال، برای گفتمان دو نسل، به شهر کمبر یج باز می گردد.

این بذری ست که برای شکوفایی صداهایمان میکاریم. در کنفرانس ۲۰۱۲ بنیاد پژوهشهای زنان ایران، برای پر بار شدن این گفتمان به ما بپیوندید.

محل: دانشگاه تکنولوژی ماساچوست، شهر کمبریج، امریکا

تاریخ: ۲۵ تا ۲۷ ماه خرداد سال ۱۳۹۱

از شما دعوت میکنیم که مختصر سخنرانی خود را برای ما بفرستید به:

IWSF2012@yahoo.com

Tags: , ,