دادخواهی، مسئولیت شهروندی و تجربه زنان

سمینار زنان در فرانکفورت

برای دریافت برنامه سمینار در فرمت پی دی اف اینجا را کلیک کنید!
barnameh-seminar-0-1


دادخواهی، مسئولیت شهروندی و تجربه زنان

سمینار سراسری سالانه‌ی تشکل­های زنان و
زنان دگر و هم­جنس­گرای ایرانی در آلمان

فرانکفورت
۲۴ تا ۲۶ ژانویه ۲۰۱۴

دادخواهی، مسئولیت شهروندی و تجربه زنان

سمینار سراسری سالانه‌ی تشکل­های زنان و
زنان دگر و هم­جنس­گرای ایرانی در آلمان

جمعه ۲۴ ژانویه ۲۰۱۴

ساعت ۱۵ ثبت نام و تقسیم اتاقها
ساعت ۱۸ صرف شام
ساعت ۱۹ خوش آمد و معرفی برنامه
ساعت ۱۹ و ۱۵ دقیقه فرازهایی از تاریخ
دادخواهی زنان
اجرا: گروه برگزارکننده سمینار

ساعت ۲۰ الهه امانی (امریکا)
حقوق شهروندی و زنان
ساعت ۲۰ و ۴۰ دقیقه پرسش و پاسخ


شنبه ۲۵ ژانویه ۲۰۱۴

ساعت ۹ و ۱۰ دقیقه پژاره حیدری(آلمان)
تجربه فاشیسم و دادخواهی
ساعت  ۹ و۵۰ دقیقه پرسش و پاسخ

ساعت ۱۰و۳۰ دقیقه پرستو فروهر (آلمان) بازخوانی تلاش برای دادخواهی
قتل‌های سیاسی آذر
۷۷ از منظر
تبعیض‌ها و تجربه‌های زنانه

ساعت ۱۱ و۱۰ دقیقه پرسش و پاسخ

ساعت ۱۲ تا ۱۴ استراحت و صرف ناهار
ساعت ۱۴ پروین ثقفی(آلمان)
دادخواهی و مقاومت
ساعت ۱۴و ۴۰ دقیقه پرسش و پاسخ

ساعت ۱۵ و۳۰ دقیقه صرف چای و شیرینی

ساعت ۱۶
شادی صدر
نقش ایرانیان تبعیدی در آینده
جنبش دادخواهی
ساعت ۱۶ و ۴۰ دقیقه پرسش و پاسخ

ساعت ۱۷ و ۲۰ دقیقه استراحت

ساعت ۲۰ برنامه هنری و جشن
رقص:
مینا خانی
آواز:
گلرخ جهانگیری

دادخواهی، مسئولیت شهروندی و تجربه زنانیکشنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۱۴

ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه فضایی برای شرکت کنندگان
ارزیابی و بحث جمعی پیرامون
موضوعات مطروحه در سمینار

ساعت ۱۱ و ۱۵ دقیقه استراحت
ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه انتخاب موضوع سمینار بعدی و
شهر میزبان وجمعبندی و اختتام
سمینار
ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه صرف ناهار و عکس یادگاری

Tags: , , , ,

مطالب مرتبط: