سمینار سراسری سالانه تشکل های زنان و زنان دگر و همجنسگرای ایرانی در آلمان – برلین / از ۲۰ تا ۲۲ ژانویه ۲۰۱۲


جمعه ۲۰ ژانویه

 نام نویسی ۱۳٫۰۰

 شام ۱۸٫۰۰ ـ ۱۹٫۰۰

گشایش برنامه ۰۰ , ۱۹

سی سال مبارزه برای حق آزادی و انتخاب
کلودیا اپفل باخ ۱۹٫۳۰ ـ ۲۰٫۰۰

 لزوم ادغام جنبش‎های مترقی با تمرکز بر ادغام جنبش زنان و جنبش زنان همجنس‎گرا فرناز معیریان

 ساعت هشت و نیم تا ۱۰
بحثی پیرامون هویت و جنبش هویتی زنان و هم‎جنس‎گرایان عسل اخوان سارا زندی سعیده سعادت فرناز معیریان

 برنامه هنری گلرخ جهانگیری ۲۲٫۳۰ ـ ۲۲٫۰۰

شنبه ۲۱ ژانویه

 ساعت ۹ تا نه و نیم در همبستگی با زنان در بند

 ساعت نه و نیم تا ۱۱
تعریف و باز تعریف هم‌اندیشی و کنش‎مندی فمینیستی در جنبش زنان الهه امانی

استراحت ۱۱٫۰۰ ـ ۱۱٫۳۰

 بازاندیشی جنبشی؛ بررسی امکانات و محدودیت ها پروین اردلان ۱۱٫۳۰ ـ ۱۳٫۰۰

نهار ۱۳٫۰۰ ـ ۱۴٫۳۰

 نسل من (نسل جوان) در جنبش زنان، مطالباتش و فرم سازماندهی آن ستاره سجادی ۱۴٫۳۰ ـ ۱۶٫۰۰ استراحت ۱۶٫۳۰ ـ ۱۶٫۰۰

 میزگرد پروین اردلان، الهه امانی و ستاره سجادی ۱۶٫۳۰ ـ ۱۸٫۳۰

برنامه هنری   کنسرت(امیدواریم) ۲۰٫۰۰  و دیسکو

یکشنبه ۲۲ ژانویه

بحث حجاب از منظر حقوق زن و جایگاهش در اسلام و حقوق بشر سیما محضری ۹٫۳۰ ـ ۱۱٫۰۰

 جمع بندی سمینار وبرنامه ریزی سمینار سال آینده ۱۱٫۰۰ ـ ۱۳٫۳۰

برای دیدن بروشور سمینار اینجا را کلیک کنید

برای دیدن ویدیوی دعوت اینجا را کلیک کنید!

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WnXaZDTKYcc

Tags: , ,

مطالب مرتبط: