برگزاری مراسم به مناسبت ۸ مارس در فرانکفورت با سخنرانی فرشته وزیری و نمایش فیلم

مراسم در تاریخ ۹ مارچ در سالن دانشگاه فرانکفورت برگزار خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر روی عکس کلیک کنید!

Tags: ,