برگزاری مراسم ۸ مارس در تورونتو با سخنرانی مونا روشن و نمایش فیلم و …

روز جهانی زن را هرچه با شکوهتر برگزار کنیم

نمایش فیلم کوتاه از مبارزات زنان در خاورمیانه و تحلیلی از تاثیر گذاری این مبارزات بر جنبش زنان، توسط مونا روشن

سخنرانی و گفت و شنود درباره نگاه مردانه و رفتار مردسالارانه در رابطه زن و مرد

سخنران: فرید پرتوی  فعال اجتماعی و دبیر اتحادیه کارگران خدمات عمومی، لوکال ۴۷۷۲

اجرای زنده توسط هنرمندان سایه اسکای و گلشنستان

پذیرایی با شیرینی، قهوه و چای

زمان: شنبه ۱۰ مارس ساعت ۶ بعد از ظهر

Conference Centre of Days Hotel

185 Yorkland Blvd, Toronto (South of Sheppard, East of Don Valley)

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) تورنتو

تلفن تماس ۴۱۶۳۴۷۴۲۶۸

Tags: ,