برگزاری مراسم به مناسبت ۸ مارچ در برلین با سخنرانی شادی امین، مهری القاسپور و آواز گلرخ جهانگیری

مراسم در تاریخ ۹ مارچ در سالن کارپاه فرهنگها در برلین برگزار خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر روی عکس کلیک کنید!

Werkstatt der Kulturen

wissmann str. 30

Freitag den 9.March.2012

um 19:00 Uhr

Tags: , ,