سمینار سراسری سالانه تشکل های زنان و زنان دگر و هم‌جنس‌گرای ایرانی در آلمان ـ برلین / نامه‌ی شماره یک٢٠ تا ٢٢ ژانویه ٢٠١٢

تارها را هنوز با هم می‌بافیم

زنان و لزبین‌های عزیز!

خوش‌حالیم سمینار سال آینده در برلین و ما دو باره میزبان شما خواهیم بود.

پس از بررسی پیش نهادهای طرح شده در سمینار گذشته، تم “نگاهی به مطالبات و شیوه‌های سازمان‌یابی جنبش زنان ایرانی، نیازها، چالش‌ها، امکانات و راهکارها” انتخاب شد.

و هم چنین میزگردی “نقش جنبش زنان در حرکت اعتراضی ٨٨” ، برای بررسی عملکرد و راهکارهای زنان در ایران و خارج از کشور خواهیم داشت.

از دوستانی که مایل به سخنرانی یا ارائه کار هنری در سمینار هستند، خواهش می کنیم موضوع  و یا چهارچوب مطلب و کار خود را تا ١٠ اکتبر به آدرس زیر بفرستند:

ایمیل:

frauenlesbenseminar2012@googlemail.com

آدرس پستی :

A.F.D.I

Seminar Zanan

Waldemar Strasse 36

10999 Berlin

١٧ یولی ٢٠١١

کمیته برگزار کننده سمینار برلین

Tags: , ,