فراخوان حامیان مادران پارک لاله – مادران صلح دورتموند در اعتراض هفتگی به احکام جاری اعدام در ایران / شنبه ۱۲ فوریه


شنبه ۱۲ فوریه ۲۰۱۱ – از ساعت ۱۵ تا ۱۶.۳۰ بعد از ظهر- روبروی کلیسا راینولدی – دورتموند

ما مادران و پدران صلح دورتموند، در تلاش های هفتگی خود درجهت  افشاگری  قتل های روزانه در ایران ،
و در حمایت از خواسته های بر حق مادران پارک لاله، از همه جان های بیدار و آزاده  تقاضای همبستگی داشته
و در این راه شما را به یاری می طلبیم .

“مادران پارک لاله، مادران جانباختگان سی و یک سال گذشته هستند که هرگز از خون فرزندانشان نخواهند گذشت و
خواهان محاکمه آمران و عاملان اعدام های فردی و دسته جمعی، کشتارهای قومی و دینی، زندان، شکنجه، تجاوز،
ترور، شبیخون به منازل، به خاک و خون کشیدن خوابگاه ها و … از دهه شصت تا کنون هستند.
مادران پارک لاله، خواهان آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی می باشند.
مادران پارک لاله، اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانند و مخالف هرگونه قتلی با هر شکل و هر نامی از جمله
سنگسار و قصاص می باشند و خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستند.
مادران پارک لاله، که خود قربانی خشونت و تبعیض علیه زنان بوده و هستند از تمامی فعالیت های مخالف خشونت
و برابری خواهانه حمایت می کنند و بر همه زنان و مردان آزاده درود می فرستند.”

بیش از آنکه دیر بشود ، چیزی بگوییم !

زنده باد صلح و آزادی
حامیان مادران پارک لاله – مادران صلح دورتموند
http://madaransolhdortmund.blogspot.com/2011/02/blog-post_09.html
http://madaransolhdortmund.blogspot.com/

Tags: , ,

مطالب مرتبط: