برنامه اول از سری برنامه های نمایشگاه “امید نام من است” در فرانکفورت

نمایشگاه “امید نام من است”: همانطور که در توضیحات این نمایشگاه آمده است، پنجشنبه آخر هر ماه در مکان نمایشگاه برنامه هائی در ارتباط با موضوع زندان و تبعید اجرا خواهد شد.

اولین برنامه از این سری روز ۲۹ مارس، ساعت ۱۹٫۳۰ خواهد بود و اختصاص دارد به شب زندانی و شامل کتاب خوانی از کتابهای خاطرات زندان است. سه کتابی که به آلمانی ترجمه شده اند، خوانده می شوند:

کتاب “یادداشتهای زندان” یادداشتهای محسن فاضل در زندان- وی در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ اعدام شد- فرهنگ کسرائی بخش هائی از این کتاب را می خواند

کتاب “نگاه کنید، راستکی است” نوشته پروانه علیزاده. سهیلا بهادری که همزمان با مولف کتاب در زندان بود، بخش هائی از آن را خواهد خواند.

کتاب “حقیقت ساده” که خودم قسمتهائی از آن را می خوانم.

و مهدی اصلانی، زندانی دهه ۶۰، همراه با نواختن تار آواز خواهد خواند.

نمایشگاه «امید، نام من است» که سرگذشت صدها زندانی اعدام شده سیاسی در دهه ۶۰ را به گونه دیداری و شنیداری به مدت هشت ماه مرور می‌کند، بیستم اسفندماه جاری در خانه آنا فرانک در شهر فرانکفورت آلمان گشایش یافت.

Tags: , , ,