آکسیون اعتراض به اعدام ها در مقابل کنسولگری فرانکفورت/ تصاویر اعدامی ها بر سر در کنسولگری فرانکفورت

تصاویر اعدامی ها بر سر در کنسولگری فرانکفورت

شبکه سراسری همکاری زنان ایرانی-

در روز ۲۸ دسامبر  آکسیونی در اعتراض به اعدام علی صارمی و علی اکبر سیادت  برگزار شد که علی رغم اینکه آکسیون در همان روز و پس از اطلاع از این اعدامها فراخوان داده شده بود با استقبال جمع زیادی از فعالین شهر روبرو شد.

در حین برگزاری این حرکت که با شعارهایی بر علیه اعدام  و برای آزادی زندانیان سیاسی توام بود، چند تن از زنان برگزار کننده به مقابل در ورودی کنسولگری رفته و عکس های حبیب لطیفی ، علی صارمی و علی اکبر سیادت را در کنار تابلو کنسولگری نصب کردند.

آنچه در حرکات اعتراضی اخیر در بسیاری از شهرها مشهود است غیبت کسانی است که در ابتدای شکل گیری اعتراضات مردمی در خارج از کشور هم با رنگ و تزئینات سبز به حرکات اعتراضی پیوستند .

در عین حال برای بسیاری از ما این موج جدید این امیدواری را ایجاد کرده بود که خیل وسیع جوانان شرکت کننده در این حرکات میتوانند به نیروی عظیمی در مبارزه هدفمند علیه رژیم جمهوری اسلامی بدل شوند، متاسفانه جز بعضی از این جوانان که از خانواده یا مناسبات سیاسی ای می آیند، دیگر گرایشات موسوم به سبز، مدتهاست که تنها در عرصه مجازی بر علیه این بی عدالتی ها حرف میزنند. جای بسیاری از دانشجویان نیز در این حرکات خالی است، هرچند حضور بخشی از این جوانان به طور مستمر در این حرکات محسوس است اما ابعاد این حضور بسیار محدود شده است.  البته در جای دیگر بایستی به این نکته پرداخته شود که  دلایل این غیبت بررسی شود.

در آکسیون روز دوشنبه عکسهایی از زندانیان سیاسی و شعارهایی با مضمون رد اعدام و شکنجه و بر علیه جمهوری اسلامی به چشم میخورد.

فیلم و تصاویر : شادی امین

http://www.youtube.com/watch?v=zJxGtKNepy4

Tags: , ,

مطالب مرتبط: