بیست و دومین کنفرانس بنیاد پژوهش­ های زنان ایران / فراخوان

بیست و دومین کنفرانس بنیاد پژوهش­ های زنان ایران

هــویـت ­ها و چـالـش ­ها٢۴ تا ٢۶ جون ۲٠١١

هلند (Amersfoort) آمرسفورت

فراخوان

سرکوب جنبش­های مدنی- اجتماعی در ایران سبب شده است که، دست­ کم برای مدتی، حرکت­ های اجتماعی از تاب و توان بیفتند و نمود پیشین را نداشته باشند. اما نشانه­ های بارز آگاهی به حقوق مدنی و فردی، این جنبش ها را از چنان توانایی‌هایی برخـوردار کرده است که امیـد به خیـزش اجتماعی گسترده ­تری را در آینـده نـویـد می­دهد. جنبش زنان به‌عنوان یک جنبش مدنی- اجتماعی در طول سال­های گذشته توانسته است هر بار پرتوان‌تر از پیش به نیروی انکارناپذیر خیزش ­های اجتماعی تبدیل شود.

یکی از پیامدهای ادامه­ی خشونت و نقض حقوق بشر در ایران موج جدید مهاجرت، به ویژه نسل جوان، به خارج ازکشور است. رشد ملی­ گرایی و افکار خارجی ­ستیزی در کشورهای میزبان، مهاجران را با چالش ­های جدیدی روبرو کرده است.

کمیته­ ی برگزارکننده­ ی بیست و دومین کنفرانس بنیاد پژوهش­ های زنان ایران درهلند برای بررسی شرایط کنونی موضوعات زیر را برگزیده است:

۱ -جنسیت و خشونت

 • · ابعاد گوناگون خشونت
 • · عوامل خشونت وچگونگی باز تولید آن
 • · توانمندی­های زنان دربرخورد با تبعیض­های جنسیتی (gender discriminations)

۲ -جنبش زنان و جوانان

  • خودآگاهی جوانان نسبت به جنسیت (gender)
  • نگاه جوانان به فمینیسم
  • آزادی­خواهی و برابری‌طلبی در نسل جوان

٣ -رابطه­ی جنبش زنان در داخل و خارج از ایران

  • ویژگی­های جنبش زنان ایرانی (شباهت­ها، تفاوت‌ها)
  • پیشرفت­ها و چالش­ها
  • عوامل مؤثر درهمکاری میان زنان داخل و خارج از کشور، از جمله نقش ابزارهای سایبری

۴ -هویت جنسی Sexual Identity

  • عوامل موثر در تعیین هویت جنسی
  • پست مدرنیسم و هویت جنسی
  • دین و هویت جنسی

به امید آن که شاهد گفت ‌وگو و بحث‌های سازنده ­ای با نگرش­ های گوناگون باشیم، از پژوهشگران دعوت می‌کنیم خلاصه­ای از پژوهش‌های نو و انتشار نیافته خود را همراه با شرح کوتاهی از فعالیت های پژوهشی و اجتماعی‌شان حد اکثر تا ٢۵ ژانویه به آدرس زیر بفرستند:

<span>articles.IWSF2011@gmail.com</span>

درخواست داریم چکیده‌ی پژوهش‌ها در حداقل ٣٠٠ و حداکثر ۵٠٠ کلمه به زبان فارسی در برنامه‌ی Word تایپ شود و دربرگیرنده‌ی مطالب زیر باشد:

 • · زمان، مکان و روش پژوهش
 • · خلاصه‌ای از نتایج پژوهش

کمیته­ ی برگزارکننده پس از بررسی پژوهش­ ها و مقالات دریافتی، تصمیم نهایی خود را حد اکثر تا ۲۵ فوریه­ی ٢٠۱۱ به آگاهی نویسنده می­رساند

http://iwsf.org/conf/2011/

Tags: , ,