گزارشی از برنامه های بیست و دومین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران- هلند- آمرسفورت

سرکوب جنبش های مدنی اجتماعی در ایران سبب شده است که، دست کم برای مدتی، حرکت های اجتماعی از تاب و توان بیفتند و نمود پیشین را نداشته باشند. اما نشانه های بارز آگاهی به حقوق مدنی و فردی، این جنبش ها را از چنان توانایی‌هایی برخـوردار کرده است که امیـد به خیـزش اجتماعی گسترده تری را در آینـده نـویـد می دهد. جنبش زنان به‌عنوان یک جنبش مدنی  اجتماعی در طول سال های گذشته توانسته است هر بار پرتوان‌تر از پیش به نیروی انکارناپذیر خیزش  های اجتماعی تبدیل شود.

یکی از پیامدهای ادامه ی خشونت و نقض حقوق بشر در ایران موج جدید مهاجرت، به ویژه نسل جوان، به خارج ازکشور است. رشد ملی گرایی و افکار خارجی ستیزی در کشورهای میزبان، مهاجران را با چالش های جدیدی روبرو کرده است.

در این میان بنیاد پژوهش های زنان ایران به روال هر ساله با اجرای کنفرانسی محلی در یکی از کشورها، سعی به چالش کشیدن موضوعات روز را دارد.

از همین رو کمیته ی برگزارکننده ی بیست و دومین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران امسال در هلند اقدام به برگزاری کنفرانسی با محورهای “جنسیت و خشونت”، “جنبش زنان و جوانان” و “رابطه ی جنبش زنان در داخل و خارج از ایران” نموده است.

این کنفرانس در روزهای سوم تا پنجم تیرماه سال ۸۹ (٢۴ تا ٢۶ جون ۲٠١١) در آمرسفورت هلند برگزار می شود.

در روز نخست کنفرانس بعد از مراحل ثبت نام و خوش آمدگویی، Renée Römkens به ایراد سخنرانی می پردازد. وی پروفسور در زمینه ی قربانی شناسی با تخصص ویژه در زمینه ی خشونت های خانگی است که به بررسی عملکرد قوانین اروپایی در زمینه ی خشونت خانگی و جنسی خواهد پرداخت. برنامه در عصر همان روز  با میزگرد خاورمیانه ادامه پیدا می کند. در ادامه برنده ی جایزه ی حامد شهیدیان معرفی و همچنین در این روز زن برگزیده ی سال هم معرفی خواهد شد.

از دیگر برنامه های این روز، معرفی کتاب های منتخب زنان و نیز هنرمندانی که در کنار کنفرانس آثار خود را به نمایش گذاشته اند، خواهد بود.

برنامه ی روز اول به زبان انگلیسی خواهد بود، اما کمیته ی محلی برگزار کننده مسئولیت ترجمه ی برنامه ها را برعهده خواهد گرفت.

همچنین کمیته ی برگزار کننده در روز اول برنامه ای جایگزین برای کسانی که در میزگردهای انگلیسی زبان شرکت نمی کنند، در نظر گرفته است که این برنامه شامل گردش در شهر آمرسفورت و بازدید از مناطق دیدنی آن می باشد.

روز دوم با سخنرانی گلناز امین، مسئول بنیاد پژوهش های زنان ایران آغاز می شود و با دو میز گرد در مورد خشونت ادامه خواهد داشت.

در انتهای روز دوم کمیته ی برگزار کننده برنامه ای هنری ترتیب داده است که این برنامه به زودی به اطلاع شما خواهد رسید.

روز  انتهایی کنفرانس  نیز به موضوعاتی پیرامون جنبش زنان خواهد پرداخت.  کمیته ی محلی در این روز میزگردی از جوانان ترتیب داده است  که به موضوعاتی نو در خصوص زنان و جوانان خواهد پرداخت.

کنفرانس با یک جمع بندی نهایی در عصر روز سوم خاتمه خواهد یافت.

لازم به ذکر است که این کنفرانس ۲۲ سال است، توسط بنیاد پژوهش های زنان ایران، سازمانی غیرانتفاعی، بدون که هیچ گونه وابستگی سیاسی است، برگزار می شود.

جزئیات این برنامه به زودی توسط کمیته ی محلی کنفرانس به روی تارنمای ما    به نشانی  www.iwsf2011.com  قرار خواهد گرفت. علاقه مندان  به این کنفرانس می توانند برای اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه نمایند.

Tags: ,