کنفرانس سالانه ی بنیاد پژوهش های زنان ایران

پانزده تا هفده ژوئیه (جولای) ۲۰۱۰

فراخوان برای کنفرانس سالانه ی بنیاد پژوهش های زنان ایران

پاریس

خیزش عمومی پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ١۳۸۸ ، که «مسئله زن» یکی از سرچشمه های پیدایش آن است، کنشگران زن را – این بار در وضعیتی بحرانی – رویاروی این مسائل قرار می دهد. بنیاد پژوهش های زنان ایران، فرصت را غنیمت می شمرد و کنفرانس امسال را به مسائل و مقولاتی اختصاص میدهد که برای جنبش زنان ایرانی علیه تبعیض جنسی – و لاجرم برای سرنوشت ایران – اهمیتی انکارناشدنی دارد.

www.iwsf.org

Tags: ,