نمایش فیلم “زنان در کفن” در لندن با حضور شادی صدر

فیلم زنان در کفن ساخته محمدرضا کاظمی و فرید حائری نژاد به مسائل حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در ایران پرداخته و تلاش های چند فعال حقوق زنان در تهران را پیگیری می کند.

زمان اجرا:۱۰ سپتامبر ۲۰۱۰ ساعت ۶:۳۰ بعد از ظهر

مکان : Khalili Lecture Theatre, SOAS

Russell Square, WC1H 0XG


Tags: