سخنرانی های شادی صدر در سه شهر آمریکا پیرامون گزارش تحقیق در مورد شکنجه و آزار جنسی بر زندانیان زن در دهه ۶۰

سخنرانی های شادی صدر پیرامون گزارش تحقیق در مورد شکنجه و آزار جنسی بر زندانیان زن در دهه ۶۰

در شهر سن دیه گو(یکشنبه ۳۰ اکتبر) و در واشنگتن (دوشنبه ۳۱ اکتبر) و سخنرانی در برنامه امنستی در لس آنجلس در روز ۶ نوامبر

برنامه های کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن

نوامبر ۲۰۱۱ میلادیسخنران موضوع تاریخ
شادی صدر بررسی موارد تجاوز وشکنجه جنسی علیه زندانیان زن – دهه ۶۰ دوشنبه ۳۱ اکتبر


صرف چای و شیرینی ساعت ۰۰: ۷ بعدازظهر شروع برنامه : ۷:۳۰ بعدازظهر

تلفن اطلاعات کانون ۱۶۵۱-۸۱۷-۷۰۳ ۷۷۷


mail: info@kanooneiranian.org

Website: http://www.kanooneiranian.org

کاKanoonlist1982-subscribe@kanooneiranian.org اشتراک ایمیل

Kanoonlist1982-unsubscribe@kanoonerianian.org توقف اشتراک ایمیل

کانون دوستداران فرهنگ ایران فیس بوک ندارد

James Madison High School,

2500 James Madison Drive, Vienna VA 22181

In Cafeteria Use Entrance 1 or 3

Tags: , ,