سخنرانی شادی امین – کاوه‌ آهنگری – شمال کاوه‌- غزال کرمی – گلاله‌ شرفکندی و الان فتوحی در استکهلم در سمینار اتحادیه زنان دمکرات کردستان/ شنبه ۹ مارس

زن کرد و مبارزه‌ برای برابری جنسیتی

سخنرانان: زیتا گورمای- لینیا بیورنستام – الان فتوحی – شادی امین – کاوه‌ آهنگری – شمال کاوه‌- غزال کرمی – گلاله‌ شرفکندی
برنامه‌ هنری با همکاری هنرمندان جوان شنو احمدی ، باوان کریمی و هیوا گردی
استکهلم: ۹ مارس ۲۰۱۳
اتحادیه‌ زنان دمکرات کردستان

سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۵ مارس ۲۰۱۳

YJDK.jpg
اتحادیه‌ زنان دمکرات کردستان برگزار میکند:
زن کرد و مبارزه‌ برای برابری جنسیتی

بمناسبت ۸ مارس، اتحادیه‌ زنان دمکرات کردستان کنفرانسی یکروزه‌ را در روز شنبه‌ تاریخ ۹ مارس در استکهلم برگزار می‌کند. ارزیابی و بررسی جوانب گوناگون مبارزه‌ برای برابری جنسیتی در میان جامعه کرد‌ها هم در داخل و هم در خارج هدف و تمرکز اصلی کنفرانس می‌باشد.

مبارزه‌ در برابر تبعیض برای زنان کرد در ۲ جبهه‌ جریان دارد، یک جبهه‌ تبعیض ملیتی، زبانی، هویتی و دیگری تبعیض جنسیتی. این حقیقت که‌ زنان کرد بیشتر در جبهه‌ مبارزه‌ علیه‌ تبعیض هویتی فعال بوده‌اند تا در جبهه‌ دوم، غیر قابل انکار می‌باشد.

در کنفرانسی همه‌ جانبه‌، موضوعات گوناگونی از قبیل بحران اقتصادی و زنان، فمینیسم و ناسیونالیسم، رابطه‌ جنبشهای اجتماعی گوناگون و هم‌جنسگرایی ستیزی، برابری جنسیتی و نقش نخبگان، زن کرد و تبعیض، زنان و بیماریهای قلبی، سلامتی و تغذیه مورد بحث قرار می‌گیرد.

سخنرانان:

زیتا گورمای از پی ای اس ( زنان، اقتصاد و سیاست)
لینیا بیورنستام از زنان سوسیال دمکرات ( زنان و مشارکت)
الان فتوحی (زنان و بیماریهای قلبی)
شادی امین ( رابطه‌ جنبشهای اجتماعی و همنجنسگرا ستیزی)
کاوه‌ آهنگری (برابری جنسیتی و نقش نخبگان کرد)
شمال کاوه‌ (ناسیونالیسم و فمینیسم)
غزال کرمی (سلامتی و تغذیه‌)
گلاله‌ شرفکندی (زنان کرد و مبارزه‌ علیه‌ تبعیض)
برنامه‌ هنری با همکاری هنرمندان جوان شنو احمدی ، باوان کریمی و هیوا گردی

تاریخ: ۹ مارس ۲۰۱۳
زمان: ۱۰. ۰۰ صبح تا ۲۰. ۳۰ شب
مکان: استکهلم، اپلندس وسبی

Stockholm, Upplands Väsby, Folkets hus, centralvägen 9,
19476 Upplands Väsby
تلفن تماس: ۰۷۶- ۲۵۵۹۳۹۶

اتحادیه‌ زنان دمکرات کردستان حضور همه‌ دوستان را خیرمقدم میگوید
ورود برای عموم آزاد و بابت پذیرایی هیچ هزینه‌ایی دریافت نمیشود

Tags: , ,