تظاهرات مینی ژوپ پوشان علیه تجاوز

ده ها زن در جاکارتا، پایتخت اندونزی، با پوشیدن دامن های مینی ژوپ و در اعتراض به اظهارات یک مقام دولتی که پوشش زنان را عامل تجاوز به زنی دانسته بود به خیابان آمدند.

تظاهرکنندگان پلاکاردهایی را حمل می کردند که روی آن نوشته شده بود “مینی ژوپ، حق من” و یا “به ما نگویید چه بپوشیم، به آنها بگویید تجاوز نکنند.”

روز جمعه فآوزی بوو، از مقامات دولتی جاکارتا به زنان هشدار داد تا در وسایل حمل و نقل عمومی دامن های مینی ژوپ به تن نکنند تا مورد تجاوز قرار نگیرند.

او بلافاصله از این سخنان عذرخواهی کرد اما این اظهارات در سطح گسترده ای منتشر شد.

BBC

Tags: