پیاده روی با کفش‏ زنانه برای محکومیت تجاوز! (+عکس) با مقدمه ای در مورد مردان ایرانی

شبکه سراسرس همکاری زنان ایرانی: این تفاوت کوچک! بین مردان آلاسکایی مدافع حقوق زنان و مخالف خشونت و تجاوز به زنان را با مردان به اصطلاح مدافع حقوق زنان ایرانی را ببینید!
مردان ایرانی مدعی دفاع از حقوق زنان ایرانی علاقه وافری به شرکت در کنفرانس هاس زنان و سخنرانی برای زنان و آگاه!کردنشان دارند و البته خودشان چنین جلساتی را سازماندهی نمیکنند بلکه دوست دارند سر سفره آماده بنشینند و ما را از دانسته ها و نصایح شان بهره مند کنند. و وقتی قرار است فعالیتی کنند برای دفاع از مرد دیگری روسری به سر میکنند! و مردان آلاسکایی علیه خشونت مردان، بله علیه خشونت همنوعانشان صریح موضع میگیرند و به خیابان می آیند.

سال هاست میگوییم مردان در این جنبش وظیفه مهمی که میتوانند و باید اجرا کنند مقابله با تحقیر و خشونت جنسی مردان است. راههایش را خودتان پیدا کنید! کمپین هایش را خودتان سازمان دهید. حالا که بسیاری از شما به یمن وجود رشته مطالعات زنان از “سواد” کافی برخوردارید. اقدام کنید! منتظر چه هستید؟ برای ما تشکیل چند کارگاه آموزشی برای مردان را مثال نیاورید که البته کاری است پسندیده… به ما بگویید شما مستقلا علیه حجاب اجباری، علیه سنگسار، علیه محدودیت های تحصیلی برای زنان، علیه آزار جنسی زنان در خیابان ها، علیه قتل های به اصطلاح ناموسی، علیه آزار جنسی کودکان ، علیه خشونت خانگی ، علیه بردگی جنسی زنان ، علیه … کدام حرکت مستقل و موثر را سازمان داده اید؟… وقت آن است که جنبش زنان بیش از پیش از مردان مدعی دفاع از برابری حقوقی بخواهد تا موضع خود را در عمل در مقابل همتایان مردسالار و ناقض حقوق زنان آشکار کند. گام های عملی و علنی. تفکیک خود از صف مردانی که در عمل به نقض حقوق زنان و دختران و خواهران خود مشغولند. راهش را خودتان پیدا کنید. کمپین هایش را خودتان سازمان دهید. شما که برای تمام مشکلات جهان راه حلی دارید، برای مقابله با خشونت علیه زنان نیز چالش کنید و راهیابی! به یمن وجود اینترنت و مهارت فنی تان امکاناتش را هم دارید!

حرف های ما را هم خواهرانه بشنوید! جار و جنجال راه نیندازید که دیدید: “شبکه” ضد مرد هستند! اول به ما برادری خود را ثابت کنید! بعد حرف هایتان شنیده خواهد شد. آن هم به گوش جان.

ما هم شما را به ضدیت با زنان متهم نمیکنیم ” استغفر الله!!” ما فقط انتظاراتمان را صریح بیان کردیم. به جای حمله به ما نوک تیز حمله تان را علیه بیماری های اجتماعی جامعه ای بنا شده بر تبعیض بگیرید! اگر این سعه صدر را از خود نشان دادید، شاید گام های بعدیتان هم بیشتر در خدمت مقابله با نابرابری باشد. حاضرید امتحان کنیم؟

شبکه سراسری همکاری زنان ایرانی

این مردان که حین راهپیمایی تلو تلو می خوردند در طول راهپیمایی اقدام به جمع آوری کمک مالی برای سازمان مردم نهادی که وظیفه آن حمایت از قربانیانی است که در سال‏ های گذشته مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، می کنند.
دانشجویان دانشگاه آلاسکا در یک راهپیمایی سالانه در محکومیت تجاوزهای جنسی علیه زنان در این دانشگاه به راهپیمایی با کفش‏ های زنانه پرداختند.

این راهپیمایی که با عنوان “یک مایل پیاده روی با کفش‏های تو” نام دارد در محکومیت تجاوزهای جنسی و اتفاقات خشونت باری که عیله زنان در سال‏ های گذشته رخ داده هر ساله در این دانشگاه برگزار می شود و افراد مختلفی درآن شرکت می کنند.

این مردان که حین راهپیمایی تلو تلو می خوردند در طول راهپیمایی اقدام به جمع آوری کمک مالی برای سازمان مردم نهادی که وظیفه آن حمایت از قربانیانی است که در سال‏ های گذشته مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، می کنند.

یکی از شرکت کنندگان در این راهپیمایی گفت: ما مردان می خواهیم با این حرکت عمومی خشونت علیه زنان را محکوم کنیم. خیلی ها دز این جمع به من گفتند که در این راهپیمایی شرکت می کنیم به خاطر خواهر هایمان، به خاطر مادر ها و همسرهایمان.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی با سر دادن شعار “سکوتت را بشکن” و ” آلاسکا، به خشونت‏ های جنسی پایان می دهد” حمایت خود را از قربانیان تجاوزات جنسی بیان کردند.

Tags: , ,