شادی صدر جایزه خود را به شیوا نظر آهاری تقدیم کرد

شادی صدر

شادی صدر حقوق دان ، فعال حقوق زنان و وکیل دعاوی ایرانی جایزه “زنان شجاع” را که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا دریافت داشته بود به یک بانوی جوان زندانی در ایران تقدیم کرد. به گزارش منابع خبری خانم صدر روز سه شنبه نهم ماه مارس با انتشار پیامی در اروپا اعلام داشت که جایزه خود را به خانم “شیوا نظرآهاری” فعال حقوق بشر ، فعال حقوق زنان و فعال حقوق کودکان که اکنون ماه هاست که درزندان حکومت ایران به سر می برد تقدیم می کند.

این جایزه قرار است امروز دهم ماه مارس درواشنگتن به خانم صدر اهداءشود . به همین مناسبت قرار بود پیام ویدئوئی خانم صدر که درآن دلایل تقدیم جایزه خود به شیوا نظرآهاری را اعلام کرده بود امروز در جریان مراسم اهداء جایزه پخش شود ، ولی خانم صدر مطلع شده است که وزارت امور خارجه آمریکا با پخش این پیام در مراسم یاد شده موافقت نکرده است.

“شبکه زنان تحت قوانین مسلمانان” که خانم صدر عضوهئیت مشاوران آن است در بیانیه ای با اعلام این خبر این اقدام دولت آمریکا را “خاموش کردن صدای اعتراض و همبستگی زنان” توصیف نمود. خانم شادی صدر در بخشی از نامه خود به مناسبت تقدیم جایزه به شیوانظرآهاری می نویسد : راستش از آنجائی که جمهوری اسلامی که همه فعالان حقوق بشر و مبارزان مدنی را ، جاسوسان و عروسک های کشورهای غربی به خصوص آمریکا می خواند، ساعت ها با خود کلنجار رفتم که آیا بهتر نیست به جای تقدیم این جایزه به شیوا، که ممکن است فشار بازجویان و مقامات قضائی را بر او افزایش دهد، جایزه را به تمامی زنان در بند تقدیم کنم ؟ اما در نهایت به این نتیجه رسیدم که دولت ایران، همانطور که پس از انتشار اسامی برندگان مسال این جایزه را “جایزه نوکری  برای آمریکا” خوانده بود ، حتی بدون تقدیم جایزه نیز چنین اتهامی را به او وارد خواهد کرد.

بنا بر این، من، برای شرکت در مراسم اهدای جایزه به واشنگتن نخواهم آمد تا جای خالی شیوا، در آن مراسم و تمام جلسه ها و کنفرانس های پس از آن به چشم بیاید ، تا همه جهان ببینند و بدانند که چه بر شیوا و سایر مدافعان حقوق بشر، فعالان جنبش زنان و روزنامه نگاران دربند می رود. شاید که این ، آبی باشد در خوابگه مورچگان.

یاد آوری میکنیم که خانم شیوا نظرآهاری در روز بیست ونهم آذرماه ایرانی (بیست دسامبر دو هزارونه) به هنگام عزیمت به شهرقم برای شرکت در مراسم عزاداری آیت الله “حسینعلی منتظری” توسط مامورین حکومتی دستگیر و تا امروز در زندان نگاه داشته شده است. برخی گزارش های منابع حقوق بشری حاکی است که شیوا نظرآهاری به مدت طولانی در سلول های انفرادی زیر فشار قرارداده شده تا اتهامات وارد شده از سوی بازجویان را بپذیرد.

Tags: , , ,