بگذار برقصم/ فیلم کوتاهی از فرح شیلاندری

“بگذار برقصم” روایت داستان هر روزه ی زنان ایرانی است. هیچ زنی نیست که دستکم یکبار یکی از پنج داستانی را که در “بگذار برقصم” به تصویر کشیده شده است، تجربه نکرده باشد. “بگذار برقصم” خواست به حق زنان برای آزادی و برخورداری از زندگی شاد و عادی انسانی را فریاد می کند.

این فیلم به همه ی مردان و زنانی تقدیم می گردد که ارتباطی انسانی با همنوعان خود برقرار می کنند و نیز به همه آنان که هنوز خشونت را رفتاری عادی و ضروری برای استحکام کانون خانواده می دانند. باشد که چهره ی زشت خشونت در این فیلم به عریانی نمایان شود و آثار دردناک آن را بر کانون خانواده افشا کند.

فیلم را اینجا ببیند:

Tags: