پیشنهاد بررسی امکان محاکمه رژیم جمهوری اسلامی در یک دادگاه بین المللی در پارلمان هلند

پارلمان هلند روز چهارشنبه ۹ فوریه (۲۰ بهمن) با حمایت از پیشنهاد حزب سبزها، خواهان بررسی امکان محاکمه ایران در دادگاه بین المللی به خاطر ممانعت یک کشور (ایران) از امداد رسانی به شهروند هلندی (زهرا بهرامی) شد.

این مصوبه پارلمان هلند، دولت این کشور را موطف می سازد تا با آغاز یک پروسه حقوقی علیه ایران ، امکان عملی شدن محاکمه ایران را بررسی کند.

اعدام زهرا بهرامی، هلندی ایرانی تبار، در روز ۹ بهمن (۲۹ ژانویه) به اتهام قاچاق مواد مخدر، موجب تنش های دیپلماتیک بین دو کشور شده است. هلند در سلسله اقداماتی در اعتراض به اعدام زهرا بهرامی سفیر خود در ایران را برای رایزنی فراخوانده است.

Tags: , ,