Posts Tagged ‘محبوبه عباسقلی زاده’

وقتی تریبون های زنانه به زهرا رهنورد سپرده شود / گفتگوی انتقادی محبوبه عباسقلی زاده

محبوبه عباسقلی زاده فعال جنبش زنان که مثل بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاسی بعد از انتخابات سال گذشته مجبور شده از ایران خارج شود. اکنون و پس از ماهها از گذشت انتخابات پر ماجرای سال گذشته در گفت و گو با سایت کانون زنان ایرانی درباره تجربیات جنبش زنان قبل از انتخابات ریاست جمهوری… ادامه مطلب


احکام صادره علیه شادی صدر و محبوبه عباسقلی زاده

صدر به ۵ سال حبس تعزیری به جهت اقدام علیه امنیت کشور و یکسال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق به جهت اخلال در نظم عمومی و عباسقلی‌زاده هم به جهت اقدام علیه امنیت کشور به ۲ سال حبس تعزیری و ۶ ماه حبس تعزیری و تحمل ۳۰ ضربه شلاق جهت اخلال در نظم… ادامه مطلب


جنبش زنان و استراتژی استحاله در جنبش سبز(بحران عاملیت-۲) / محبوبه عباسقلی زاده

تقریبا همه طیف های موجود در جنبش زنان پس از وقوع کودتای انتخاباتی، با اعتراض فراگیر مردمی که بتدریج در قالب جنبش دمکراسی خواهی سبز[i] مریی گردید، همراه شدند. هر چقدر که سرکوب باعث تغییر ساختار سازمانی جنبش زنان شده است[ii]، جنبش سبز بر تغییر استراتژی های جنبش زنان اثر گذاشته است. تغییر استراتژی های… ادامه مطلب


کلیک! به نام شیوا و منصوره و همه بچه های اوین / محبوبه عباسقلی زاده

دوم بهمن ماه ۸۸، متن اعلام موجودیت کمپین ” دفاع از فعالان جنبش زنان” نهایی شده وحالا فقط یک کلیک… خودم را در راهروی ۲۰۹ اوین، جلوی اطاق قاضی کشیک می بینم، جایی که آخرین تصویر را از چهره پرطراوت شیوای جوان، این بار نه با دوربینم که با “همه تن چشم” که از زیر… ادامه مطلب


بحران عاملیت در جنبش زنان، نقدی از درون – ۱ / محبوبه عباسقلی زاده

عکس از مریم مجد

نیروهای جنبش زنان که پیش از کودتای انتخاباتی توانسته بودند با ایجاد کمپین ها و ابتکار عمل های متعدد، تعادلی نسبی در نقش خود ایجاد کنند، همزمان با گسترش جنبش سبز *از یک طرف و اعمال  سرکوب روزافزون از طرف دیگر، با چالش هایی جدی مواجه شده اند. به ادعای نویسنده، این چالش ها که… ادامه مطلب