روز جهانی مبارزه با هموفوبیا / پخش بروشورهای مربوط به روز جهانی مبارزه با هموفوبیا در تهران و برخی از شهرستان ها

تعدادی از فعالین جامعه رنگین کمانی ایرانی امسال با پخش بروشورهای مربوط به روز جهانی مبارزه با هموفوبیا در تهران و برخی از شهرستان ها این روز را متفاوت از سال های گذشته برگذار کردند.
این اقدام از آن جهت بسیار ارزشمند و قابل اهمیت است که:
۱ ـ تا کنون چنین اقدامی با چنین سطح گستردگی در هیچ کجای تاریخ مبارزاتی  امان علیه هموفوبیا در ایران ثبت نشده است.
۲ ـ امسال علاوه بر رسانه های دولتی که به صورت بدیهی! به سانسور و دروغ گویی مشغول هستند رسانه های آزاد فارسی زبان نیز کمترین اطلاع رسانی را از صدها گردهمایی و فعالیت در جای جهان در خصوص این روز و مبارزه با پدیده شوم هموفوبیا داشتند و این اقدام می تواند ذره ای جایگزین رسالت انجام نشده این رسانه ها در آگاهی رسانی به عموم مردم گردد.
۳ ـ مردمی که این بروشورها را بر در خانه ها یا روی شیشه خودروها یا حتی چهره به چهره و دست به دست دریافت کردند حسی نزدیکتر و واقعی تر از اهمیت این روز و مقابله با آن و وجود اقلیت پویا و فعال رنگین کمانی ایرانی می توانند داشته باشند.
۴ ـ این اقدام و شهامت انجام آن خود گامی بزرگ برای رسیدن به روزی است که جامعه اقلیت جنسی ایرانی در احقاق حقوق پایمال شده خود ‍علنا و با هراس کمتری پافشاری کند.

نمونه ای از این بروشوررا در زیر میبینید:

روز جهانی مبارزه با هموفوبیا

روزجهانی مبارزه با یک بیماری

۱۷ ماه مه میلادی ( ۲۷ اردیبهشت ) روز جهانی مقابله با هموفوبیا (همجنس گراهراسی) است .  در چنین روزی در بسیاری از کشورهای جهان ، مناسبت ها، اعتراضات و مراسمی برای مبارزه با این بیماری برگزار می شود   .

همجنس گرا هراسی (هموفوبیا) چیست ؟

هموفوبیا به معنی ترس از همجنسگرایی و همجنسگرایان و همچنین هراس  ناخودآگاه از همجنس گرا شدن است.  اصطلاح هموفوبیا بمعنی خشم و نفرت نسبت به همجنسگرایان، گریز از همجنسگرایی ، بی ارزش  دانستن گرایش جنسی به همجنس، بی میلی برای بدست آوردن شناخت درست و علمی در باره پدیده همجنسگرایی  و پیش داوری و تعصب نسبت به افراد همجنس گرا است. هموفوبیا وضعیتی است که در اکثر اجتماعات بشری ریشه ای عمیق دارد و بر انسانهایی که در چارچوب هنجارهای فرهنگی حاکم نمی گنجند، ستم زیادی وارد می کند. هموفوبیا یک عارضه روانی است که  در جوامعی همچون کشور ما بدلیل ممنوعیت همجنسگرایی و عدم اطلاع رسانی در باره آن، بسیار رایج است.  این عارضه قابل درمان است . اما برای این کار مهمترین مسئله شناخت و آگاهی است.

چرا نباید از همجنس گرایان هراس داشت؟

همجنس گرایی یک پدیده مادرزادی است، افراد نقشی در انتخاب هویت و گرایش جنسی خود ندارند و نمی توان هویت و گرایش جنسی افراد را چه از همجنس گرا به دگرجنس گرا و چه از دگرجنس گرا به همجنس گرا تغییر داد. همجنس گرایان اقلیتی هستند که گرایش عاطفی و جنسی آنها  فقط به همجنسان خودشان معطوف است  . هیچ خطر و پیامدی از سوی همجنس گرایان و سبک زندگی آنها سایرین را تهدید نمی کند . بر اساس نظر سازمان های معتبر بهداشت روانی، از جمله سازمان APA و سازمان بهداشت جهانی، همجنس گرایی یک بیماری نیست، بلکه یک وضعیت استثنائی مادرزادی است که  به غیر از انسان در بسیاری از گونه های جانوران  نیز وجود دارد.  همجنس گرایان می توانند مانند سایر انسان ها  نیازهای زیستی و عاطفی  خود را  در روابطشان برطرف کنند و عملکرد مناسبی درسطح فردی و اجتماعی داشته باشند.

چرا باید با همجنس گرا هراسی مبارزه کرد؟

بیش از چهل سال از زمانی که همجنس گرایی از فهرست بیماری های روانی حذف شد ، گذشته است. با این حال  به دلایل زیادی ازجمله نا آگاهی ، تعصبات مذهبی ،  پیش داوری ها و  تبلیغات دروغین در ایران؛ در  این زمینه به مردم آگاهی داده نشده است .

عدم شناخت صحیح و در پی آن رفتارهای ناشایست و بی حاصل با همجنس گرایان ، حاصلی جز هدر رفتن نیروهای فردی و اجتماعی نداشته و نخواهد داشت.  در انزوا قرار دادن و سلب حقوق اجتماعی و قانونی همجنس گرایان ، تنها سبب  از دست دادن بخش مهمی از نیروی انسانی جامعه  میگردد.  درحالی که شناخت و پذیرش همجنس گرایی میتواند سبب شود اقلیت توانمندی که هم اکنون  منزوی و سرکوب شده هستند،  بتوانند نقشی مثبت درپیشرفت جامعه ایفا کنند.

آیا میدانید؟

+      طبق مطالعات معتبر،  حدود   ۱۰ درصد مردان  و ۵   درصد زنان هرجمعیتی همجنس گرا هستند. منبع :

National Health and Social Life Survey (NHSLS) (1992)

+      انجمن روانشناسی آمریکا اعلام کرده است که در دوره های گوناگون و درجوامع مختلف، همجنس گرایان درصد مشابهی از جمعیت جوامع مختلف را تشکیل می‌دهند .

+     هموفوبیا توسط ساختار های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، محیطی، مذهبی و آموزشی تبلیغ می شود.

+     نباید همجنس گرایان را با افراد تراجنسی ( ترنس سکشوال ) اشتباه گرفت. همجنس گرایان  از جنسیت خود راضی هستند و تمایلی برای تغییردادن جنسیت خود ندارند.

+      همجنس گرایان مایل به برقراری رابطه با افراد بالغ همجنس و همنوع خودشان هستند ونباید آنها را با افراد پدوفیل(بچه باز) یا متجاوز اشتباه گرفت.

+      همجنس گرایان مطابق با طبیعت خود رفتار می کنند . بنابراین نباید آنها را با افرادی که صرفاً جهت     تجربه ی یک لذت متفاوت یا تنوع طلبی به سراغ افراد همجنس خود میروند، اشتباه گرفت.

Tags: