یک مرد همجنسگرا چند روز پس از تصویب قانون ضد همجنسگرایی در اوگاندا در ملاء عام سوزانده شد

gay-person-burned-alive

تاریخ لایحه با نام “گی ها را بکش” به سال ۲۰۰۹ بر می گردد که مجازات را برای برخی اعمال همجنس خواهانه حتی تا اعدام پیش برده بود که البته تصمیم گیری در باره ی آن به خاطر اعتراضات و مخالفت های شدید بین المللی به بعد موکول شد.

طبق نسخه ی تازه ی این ماده، هر فردی که به برگزاری مراسم ازدواج دو همجنسگرا کمک کند به هفت سال حبس محکوم می شود. عدم گزارش اعمال همجنس خواهانه به پلیس جرم محسوب شده است. برای پزشکانی که بیماران همجنسگرا را می پذیرند، اشخاصی که به آنها خانه اجاره می دهند و کسانی که مشکوک به کوییر (از اعضای ال جی بی تی) بودن هستند نیزطبق این ماده پنج سال مجازات زندان پیشبینی شده است.

هر شخصی که از همجنسگریان حمایت کند –حتی در حد مشاوره- طبق این لایحه مجرم شناخته می شود.

با وجود اینکه همجنسگرایی بین ملل جنوب شرقی آفریقا غیر قانونی شناخته شده است، بعضی معتقدند این قانون باید تصویب می شد تا با تهاجم فرهنگی غرب مقابله کند.

کلر بیاروگابا؛ مسئول هماهنگی ائتلاف جامعه ی مدنی برای حقوق بشر و قانون اساسی (یک گروه ال جی بی تی)، گفت:  ”تعقیب و کشتن گی ها که مدتیست آغاز شده، اکنون توسط مجلس قانونگذاری اوگاندا صورت قانونی و موجه گرفته است؛ این واقعیتیست هولناک. ما نمی دانیم حالا که این قانون تصویب شده است، برخورد پلیس از این پس تا چه حد خشن خواهد بود. وضع خراب تر از این خواهد شد”.

آقای یوری موسونی؛ رئیس جمهور اوگاندا ۳۰ روز وقت دارد که برای اجرایی شدن این قانون، آن را امضاء کند.

منبع: http://news.naij.com/55056.html

Tags: ,