کاشت درخت آزادی در آخن

درخت آزادی

درخت نماد زندگی نماد زایش و رویش است .

درخت آزادی نماد همه جانباختگانی است که در راه تامین آزادی ودموکراسی، در راه تامین عدالت اجتماعی در ایران جان شیفته شان را از دست دادند.

ما بخشی از ایرانیان مقیم آخن که در کانون ره آورد گرد آمده ایم با کمک مقامات شهر آخن درختی به یاد همه آن عزیزان ، به یاد نداها وسهرابها در پارک هانگه وایرخواهیم کاشت تا یاد رهروان راه آزادی همیشه سبزبماند.

ماهمه ایرانیان مقیم آخن و سایر شهرهارا که به مبارزه در راه آزادی ارج میگذارند وامکان شرکت در این مراسم را دارند،به حضور در مراسم کاشت این نهال
دعوت میکنیم.
این مراسم در تاریخ ۳۰ مارس ساعت ۱۴در محل پارک نامبرده برگزار می گردد.کانون ره اورد آخن

آدرس محل کاشت درخت
Hangeweiher, ‎Hermann-Löns-Allee 3, , 52074 Aachen

Untitled-5.jpg

Tags: , ,