تقدیر از منیره برادران و ایرج مصداقی در دانشگاه آکسفورد

منیره برادران و ایرج مصداقی از زندانیان سیاسی پیشین به پاس کمک به تلاش‌ها برای گردآوری اسناد مربوط به کشتارهای دهۀ شصت در ایران از طرف بنیاد برومند جایزه و تقدیرنامه دریافت کردند، در سمپوزیومی که در دانشکاه آکسفورد به همت گروه پژوهش عدالت آکسفورد، بنیاد برومند و جفری رابرتسون وکیل دادگستری و با شرکت عده‌ای از زندانیان سیاسی پیشین و کار‌شناسان بین المللی حقوق بشر برگزار شد از منیره برادران و ایرج مصداقی تقدیر شد، در این سمپوزیوم جفری رابرتسون حقوقدان برجستۀ انگلیسی بر این نکته تأکید کرد که: “کشتن زندانیان بی‌دفاع قرن‌هاست که جنایت جنگی محسوب می‌شود اما این جنایت در ایران هرگز مورد تحقیق قرار نگرفته و مسئولان آن تحت پیگرد قانونی نیز قرار نگرفتند.”

هم چنین لادن برومند از بنیاد عبدالرحمن برومند با اشاره به وضعیت نابسامان کنونی حقوق بشر در ایران از جمله بازداشت روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر یا گرفتن اعتراف تحت فشار و تجاوز به زندانیان از اهمیت رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ سخن به میان آورد، منیره برادران از زندانیان سیاسی دهۀ شصت نیز با اشاره به کتاب‌ها و جزوات عرضه شده در این سمپوزیوم اظهار داشت: “همۀ اینها برای آن است که بگوئیم آنچه در سال ۶۷ اتفاق افتاد نباید روی می‌داد.” ایرج مصداقی به خبرنگار صدای آمریکا گفت: “ما می‌بینیم بعد از ۲۳ سال آقای موسوی اردبیلی که رئیس دیوان عالی کشور در آن دوران بودند و همینطور آقای میرحسین موسوی که در سمت نخست وزیری بودند می‌گویند که ما مخالف این کشتار بودیم و این بر خلاف تمامی اسنادی است که موجود است و این در حالی است که آنها فرصتی ۲۳ ساله برای مطرح کردند این موضوعات داشتند.” پس از کشتارهای وسیع پس از انقلاب بهمن ۵۷ عموماً و دهۀ شصت خصوصاً در تابستان سال ۱۳۶۷ تعداد بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی به دستور رهبری این نظام کشته شدند.

Tags: , ,