شرکت حامیان مادران پارک لاله درکارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی

.


در روند شانزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

ژنو

۱۷-۹ مارچ

برای داد خواهی مادران پارک لاله ، مادران داغدار شده ۳۲ سال گذشته در طی حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی  و در جهت افشاگری  موارد بی شمار نقض حقوق بشر در ایران، کشتار های خیابانی و دستگیری های غیر قانونی ، تعداد بی شمار اعدام ها، قصاص، سنگسار و شکنجه و تجاوز در زندانها و برای محاکمه علنی آمران و عاملان جنایات فجیع  ۳۲ سال گذشته ،  نمایندگانی  از حامیان مادران پارک لاله از ۹ تا ۱۷ ماه مارچ ۲۰۱۱ در این کارزار شرکت کرده و روز چهارشنبه ۱۶ مارچ در جلسه نقض حقوق زنان ایران، گزارشات کتبی و مستدل آماده شده خود را ، بعد از گزارشات شفاهی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ، تحویل خواهند داد

نیز در جهت افشاگری جنایات رژیم جمهوری اسلامی ، گردهمایی این هفته حامیان مادران پارک لاله از شهر های اسلو ، فرانکفورت ، وین و دورتموند، روز شنبه ۱۲ مارچ ساعت۱۶-۱۴ در جلوی مقر سازمان ملل انجام  خواهد شد تا از همه آزادیخواهان جهان تقاضای حمایت و همبستگی نمایند

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله سه شنبه ۱۵ مارس مقابل مقرسازمان ملل متحد در ژنو به مناسبت چهار شنبه سوری

Tags: