مسئله همجنسگرایی در ایران – تعابیر و راهکارها- شادی امین

مسئله  همجنسگرایی  در ایران

تعابیر و راهکارها

سخنران:

شادی امین

پژوهشگر و فعال جنبش زنان و همجنسگرایان (آلمان)

تاریخ: یکشنبه  ۴ دسامبر

۳:۰۰ PM

مکان: سالن شهرداری نورت یورک

North York Civic Centre

5100 Yonge St.

Toronto, On

M2N-5V7

برگزار کننده: شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران (کانادا-تورنتو)

Tags: ,