راهکارهای جنبش زنان علیه بنیادگرایی و راسیسم چهل و یکمین سمینار سراسری در آلمان/ هاتینگن

راهکارهای جنبش زنان علیه بنیادگرایی و راسیسم

چهل و یکمین سمینار سراسری

تشکلهای مستقل زنان و زنان دگر – و همجنسگرای ایرانی در آلمان

*************************************************************************************

راهکارهای جنبش زنان علیه بنیادگرایی و راسیسم، پیشنهادات جنبش زنان برای همپیوندی زنان مهاجر در کشور میزبان

جمعه ۱۷ فوریه ۲۰۱۷

نام نویسی و تقسیم اتاقها – ۱۵:۰۰-۱۸:۰۰

شام و استراحت – ۱۸:۳۰-۱۹:۳۰

گشایش سمینار – ۱۹:۳۰-۲۰:۰۰

خوشامدگویی و معرفی کمیته اجرایی

- ۲۰-۲۰:۴۵ مهاجرت جنسی، تعصبات جنسیتی وسیستمهای مهاجرت در کشورهای گوناگون الهه امانی

پرسش و پاسخ – ۲۰:۴۵-۲۱:۳۰

شنبه ۱۸ فوریه ۲۰۱۷

صبحانه و ثبت نام روزانه – ۸:۰۰-۹:۰۰

- ۹:۱۵-۱۰:۰۰ زنان مهاجر، سکسیسم، راسیسم و فوندامنتالیسم شهلا شفیق

تنفس – ۱۰:۰۰-۱۰:۱۵

- ۱۰:۱۵-۱۱:۳۰ میزگرد در مورد راهکارهای جنبش زنان علیه بنیادگرایی و راسیسم ناهید نصرت، الهه صدر، لیلی نیکو نظر و تکتم جهانگیری گرداننده : اقدس شعبانی

تنفس – ۱۱:۳۰-۱۱:۴۵

پرسش و پاسخ – ۱۱:۴۵-۱۳:۰۰

نهار و استراحت – ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰

- -۱۵:۰۰-۱۶:۳۰ گروههای کاری

شام – ۱۸:۳۰-۱۹:۳۰

برنامه هنری:

استندآپ کمدی شادی امین – ۲۰:۰۰

-۲۱:۳۰ اجرای گروه کر، تک خوانی ، تک نوازی و دیسکو

یکشنبه ۱۹ فوریه ۲۰۱۷

صبحانه و تحویل کلید اتاقها – ۸:۰۰-۹:۳۰

گزارش گروههای کاری – ۹:۳۰-۱۰:۴۵

تنفس- ۱۰:۴۵-۱۱:۰۰

- ۱۱:۰۰-۱۳:۰۰

نقد و ارزیابی سمینار وتعیین محل برگزاری و موضوع سمینار سال ۲۰۱۸

نهار و اتمام سمینار ۲۰۱۷ – ۱۳:۰۰

Gefördert mit Mitteln der

- Alfred-Krupp und Friedrich-Alfred Krupp Stiftung

- Stiftung Umverteilen! (Berlin)

Veranstalter:

Iranischer Frauenverein „Parto“ e.V.

E-Mail: Seminar2017parto@yahoo.com

Mobil: 0178 4302549

هزینه شرکت در سمینار

سه روز همراه با جای خواب و غذا

ثبت نام تا آخر دسامبر – ۸۵ یورو

ثبت نام از اول تا آخر ژانویه .- ۹۵ یورو

ثبت نام از اول فوریه – ۱۰۰ یورو

جمعه – ۲۰ یورو

شنبه ) نهار، شام و برنامه هنری( – ۵۰ یورو

برنامه هنری و دیسکو -۲۰ یورو

حساب بانکی جهت واریز مبلغ ثبت نام:

Kontoinhaber: Parto e.V.

IBAN: DE80 3606 0488 0452 7088 00

BIC: GENODEM1GBE

Geno Bank Essen

Verwendungszweck:

Frauenseminar 2017 (Vor – und Nachname)

محل برگزاری سمینار: Haus Friede

Schreppingshöhe 3

45527 Hattingen

Anreise:

Von Köln: über die A1 auf die A43, Abfahrt Sprockhövel, Richtung Hattingen.

Von Hagen: über die A1, Ausfahrt Gevelsberg, Richtung Sprockhövel/Hattingen.

Von Duisburg/Essen: über die A40, Ausfahrt Essen-Stadtmitte(B224) Richtung Solingen, Steele, Kupferdreh und Langenberg bis Nierenhof(ab hier ausgeschildert)

از ایستگاه قطار Hattingen Mitte با اتوبوس ۳۳۰

به سمت Niedersprokh.Kirche تا ایستگاه

Hattingen Schreppingshöhe

Strategien der Frauenbewegung gegen Fundamentalismus und Rassismus und Vorschläge zur Förderung der Flüchtlinge

چهل و یکمین سمینار سراسری تشکلهای مستقل زنان و زنان دگر – و همجنسگرای ایرانی در آلمان

۱۷ – ۱۹ فوریه ۲۰۱۷

برگزارکننده: انجمن زنان ایرانی “ پرتو “

برنامه در لینک زیر نیز قابل دسترسی است:

hattingen

مطالب مرتبط:

  • No Related Post