سمینار سالانه تشکلهای مستقل زنان و زنان دگرـ وهم جنسگرای ایرانی در آلمان / آفرینش گفتمان فمینیستی، از ۱۶ تاا ۱۸ژانویه ۲۰۱۵ در اشتوتگارت

جمعه ۱۶ژانویه ۲۰۱۵

۱۳:۳۰ شروع نام نویسی وتقسیم اطاقها

۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ شام واستراحت

۱۹:۳۰ تا ۲۰:۰۰ گشایش سمینار و خوش آمد گویی

رویکردی به گفتمان فمینیستی در بستر دانشگاه‎۲۰:۰۰ تا ۲۰:۴۵

سخنران: اعظم بهرامی ( ایتالیا )

۲۰:۴۵ تا ۲۱:۴۵ بحث وگفتگو

۲۱:۴۵ تا ۲۲:۱۵ معرفی کتاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شنبه ۱۷ژانویه ۲۰۱۵

۷:۰۰ تا ۸:۳۰ صبحانه و ثبت نام روزانه

۹:۰۰ تا ۱۰:۰۰ نقد پویا ،بنیاد پژوهشهای زنان ایران

میز گرد:ـ  شهین نوایی ( آلمان )

ـ جمیله ندایی ( فرانسه )

ـ هما مرادی ( آلمان )

ـ شادی امین ( آلمان )

۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰ بحث وگفتگو

۱۱:۳۰ تا ۱۳:۳۰ نهار و استراحت

۱۳:۳۰تا ۱۴:۱۵ فمینیسم ومقابله با قدرت ـ خشونت

سخنران : مژده ارسی ( آلمان )

۱۴:۱۵ تا ۱۵:۱۵ بحث وگفتگو

۱۵:۱۵ تا ۱۵:۳۰ چای، قهوه

۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ گروهای کاری با حداکثر ۱۵ شرکت کننده برای هر گروه:

۱ـ رویکردی به گفتمان فمینیستی در بستر دانشگاه،۲ـ فمینیسم ومقابله با قدرت ـ خشونت،۳ـ نقد پویا میز گرد بنیاد پژوهش۴ـ گروه کاری پیشنویس توافقنامه سمینار زنان،۵ـ توانمندی برای توانمندسازی،۶ـ بحث درباره باز کردن درهای سمینار به روی جنسیتهای گوناگون

۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰ استراحت وشام

۱۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰ انتخاب موضوع ومحل سمینار سال آینده

۲۰:۰۰ برنامه هنری شامل:

تاتر ” خدایان و زنک ولنگار بی خدا”

کاری از خانم مرجان نقیه وگروه تاتر زنان فارسی زبان در آلمان

آوازوموزیک با خانم مهرناز صالحی از هلند

یکشنبه  ۱۸ ژانویه ۲۰۱۵

۷:۰۰ تا ۸:۳۰  صبحانه وتحویل کلیدها

۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰ گزارش گروههای کاری

۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰ نقد و ارزیابی سمینار

۱۲:۰۰ نهار ،پایان سمینار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هزینه شرکت در سمینار

سه روز همراه با جای خواب و غذا تا تاریخ ،۱۵دسامبر ۲۰۱۴ ،۸۵ یورو

از ۱۶ دسامبر تا آخرین مهلت ثبت نام با جای خواب اول ژانویه ۲۰۱۵، ۹۰ یورو

بدون جای خواب وبا نهار و شام ۴۵ یورو

روز شنبه با نهارو شام ۳۰ یورو

روز جمعه ۵ یورو

شمارحساب بانکی

Iranische Bibliothek Stuttgart e.V.

IBAN.: DE 62 6009 0100 0572 8570 12

BIC : VOBADESS

Verwendungszweck: Frauenseminar 2015

لطفاً حتماً نام شرکت کننده در سمینار را در قبض واریز ذکر کنید. اگر برای چندین نفر هزینه را واریز میکنید حتماً نام نفرات را از طریق ای میل به ما اطلاع دهید.

پست الکترونیکی:

seminarezananealman@gmail.com

محل برگذاری سمینار :

http://stuttgart.jugendherberge-bw.de/de-DE/Anreise

Jugendherberge Stuttgart International
Haußmannstrasse 27
D – 70188 Stuttgart

Eugensplatz تا ایستگاه Heumaden یا Ruhbank ازایستگاه اصلی راه آهن با تراموای خط ۱۵ به سمت

را دنبال کنید. Jugendherberge بعد علامت

آفرینش گفتمان فمینیستی

از ۱۶ تاا ۱۸ژانویه ۲۰۱۵ در اشتوتگارت

مطالب مرتبط:

  • No Related Post