زندانیان سیاسی، آنسوی دیوار، هنر و واژه – سخنرانی شادی امین، شهلا طالبی و شهره مکارمی در تورونتو


میهمانان برنامه

شهلا طالبی:
نویسنده کتاب “ارواح انقلاب”
بازنویسی داستانی از خاطره های زندان

شورا مکارمی:
نویسنده کتاب “یادداشت های عزیز”

شادی امین:

محقق مستند سازی موارد شکنجه و
آزار جنسی در زندان های دهه ۶۰

تاریخ: شنبه ۱۰ دسامبر ساعت ۶ بعد از ظهر

مکان:کالج اینیس در دانشگاه تورونتو

۲ Sussex Avenue,

Toronto, ON, M5S 1J5

This event is sponsored by:

Dr. Shahrzad Mojab and Bethany J. Osborne

Memories, Memoirs and the Arts: Women Political Prisoners

عکس از:

Sean Anthony

Political Prisoners:

Beyond the Wall,

the Word, the Art

Shahla Talebi

Ghosts of Revolution: Rekindled Memories of Imprisonment in Iran

Chowra Makaremi

Aziz’s Notebook: at the Heart of the Iranian Revolution
(Le cahier d’Aziz : au coeur de la révolution iranienne)

Roshanak Jaberi

Behind the Stained Walls

Shadi Amin

Documented Cases of the Rape and Sexual Abuse of
Female Political Prisoners in the 1980s

December 10, 2011

6-9 pm

Innis Town Hall

Innis College,

University of Toronto

2 Sussex Avenue,

Toronto, ON, M5S 1J5

This event is sponsored by:

Dr. Shahrzad Mojab and Bethany J. Osborne

Memories, Memoirs and the Arts: Women Political Prisoners

For more information about this event, please contact :

Shahrzad Mojab shahrzad.mojab@utoronto.ca or Bethany Osborne bethany.osborne@utoronto.ca

Tags: , ,