منصوره ، خواهر بهکیش ها بازداشت شد

ماموران جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۲۲ خرداد، منصوره بهکیش را به همراه چند نفر دیگر دستگیر کردند . به گفته  شاهدین عینی مامور اطلاعاتی زن ساعت ۸ شب در تقاطع یوسف اباد و فاطمی
او را شناسایی و دستگیر می کند و پس از انتقال به  پلیس امنیت، به عنوان مورد خاص به زندان اوین منتقل می کنند و تا کنون هیچ گونه اطلاع دیگری از وضعیت ایشان به خانواده اش نداده اند.
منصوره بهکیش از خانواده نامدار بهکیش هاست . آن هایی که دستی بر آتش داشته و دارند، آن قاب عکس بزرگ خاوران را به یاد می آورند که پنج فرزند مادر بهکیش را به همراه داماد خانواده در خود قاب کرده بودو زینت خاوران می شد.
از آن خانواده بزرگ تنها یک برادر که هم اکنون در  خارج از کشور زندگی می کند و منصوره به جا مانده اند که مسئولیت نگه داری مادر پیرش را بر عهده داشت .
اگر چه از پیش روشن و مشخص است که جمهوری اسلامی ذره ای از انسانیت را با خود به همراه ندارد اما به هر حال از لحاظ انسانی منصوره نباید یک ساعت هم در زندان باشد .
نگذاریم که این نامردمان آخرین ضربه ها را بر استقامت این خانواده وارد کنند. منصوره بهکیش را فورا آزاد کنید!

Tags: , ,